Kurumsal

Hizmetlerimiz

Yalın Üretim, Kaizen

Toplam Üretken Bakım (TPM)

Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi

Stratejik Tedarikçi Geliştirme

Küresel Pazar ve Strateji Geliştirme

İş Organizasyonu ve Yeniden Yapılanma

Yatırım Teşviki, Proje Finansmanı

Maliyet Analizi ve Optimizasyonu

Proje Yönetimi, Fizibilite Çalışmaları, Spesifik Durum Değerlendirmeleri