X Y Kuşağı İletişim Eğitim İçeriği:

• Kuşaklar arası farklılıklara rağmen eş seviyede iletişim kurmalarına olanak sağlamak

• Kavramların kişilerce nasıl algılandığını her iki tarafında anlamasını sağlamak

• Kişilerin kendi değerlerini bilmesini ve anlamasını mümkün kılmak

• Şirket içindeki performansın bağlı olduğu yönlerin fark edilmesi için yöntem geliştirmek

• İkna etmek