TPM Eğitim İçeriği;

TPM’in tanımı, amacı ve hedefleri

Çalışanların kullandıkları makinalar ve tesisler hakkında sorumluluğunu artırma, “benim makinam” bilincini yerleştirme

Makine ve ekipmanlarda görselliği ve standartları oluşturma

Bakım planlarını etkin hale getirme ve sıfır hata arıza prensibini yerleştirme