Sevkiyat kabulünden üretim teslimine uzanan değer zinciri boyunca kalite yönetim sistemi oluşturulması ve/veya mevcudun malzeme ve proses tekniğini gözeterek optimizasyonu; kaynak ve yüzey koruma gibi özel ve hassas proseslerde uzman desteği.