İş Yaşam Dengesi Eğitim İçeriği:

• Zaman yönetimi

• Yaşam alanlarımızdaki kimliklerimizi doğru belirleyebilmek

• Stres sebeplerini anlamak ve yönetebilmek